Mācies kā izrādīt savu interesi!
Svarīgi!
  • Lai uzprasītu kādam ko viņš vai viņa dara, mēs uzdodam jautājumu:
What are you doing? — Ko tu pašlaik dari?
  • Par sevi mēs atbildam:
I'm + darbības vārds ar galotni-ing.
kick.jpg
 
What are you doing?
I'm kicking the ball. — Es speru pa bumbu.
  • Lai uzprasītu par kādu draugu, draudzeni vai dzīvnieku, ko viņš, viņa vai tas dara, mēs lietojam jautājumu:
What's + he/she/it vai vārds + doing? — Ko viņš/viņa/tas pašlaik dara?
  • Lai atbildētu, mēs lietojam teikumu:
He/She/It vai vārds + 's + darbības vārds ar galotni-ing.
catch.jpg
 
What's he doing? — Ko viņš pašlaik dara?
He's catching the bubbles. — Viņš pašlaik ķer ziepju burbuļus.
 
jumpjpg.jpg
 
What's she doing? — Ko viņa pašlaik dara?
She's jumping. — Viņa pašlaik lēkā.
 
drinkjpg.jpg
 
What's the rabbit doing? — Ko trusis pašlaik dara?
It's drinking. — Tas pašlaik dzer.
 
hopscotch.jpg
 
What's Maya doing? — Ko Maija pašlaik dara?
She's playing. — Viņa pašlaik spēlē klasītes.