Teorija

Uzdevumi

1. Pārrakstīšana. Lietvārdi – Copying. Nouns

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Izteicieni angliski. Pieklājības frāzes – English Expresion. Greeting

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Atpazīšana, darbības klasē – Recognizing. Actions in the classroom

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Vārds angliski. Klasē un aiz loga – Word in English. In the classroom and outside

Grūtības pakāpe: zema

3
5. Lasīšana, tulkošana, ievilkšana. Pieklājības frāzes – Matching the expresions with their translation

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Jautājumi un īsās atbildes – Questions and short answers

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Klausīšanās, ievilkšana. Pieklājības frāzes – Listening, Dragging the Phrases

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Ko viņi dara – What are they doing

Grūtības pakāpe: vidēja

6
9. Noraksts zem attēla. Klasē un aiz loga – Word under the picture. In the classroom and outside

Grūtības pakāpe: vidēja

6
10. Paslēptie vārdi. Darbības klasē – Hidden Words. Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

6
11. Teikumu veidošana – Formation of the sentences

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Jaukti burti. Klasē un aiz loga – Mixed letters. In the classroom and outside

Grūtības pakāpe: augsta

9
13. Klausīšanās un tulkošana. Darbības klasē – Listening and translating. Actions

Grūtības pakāpe: augsta

3
14. Izlaisti burti. Darbības klasē – Omitted letters. Actions

Grūtības pakāpe: augsta

9
15. Burtu savienojumi. Klasē un aiz loga – Combination of letters. In the classroom and outside

Grūtības pakāpe: augsta

7
16. Klausīšanās un rakstīšana. Darbības klasē – Listening and writing. Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

6
17. Klausīšanās, tulkošana. Klasē un aiz loga – Listening, translating. In the classroom and outside

Grūtības pakāpe: augsta

9
18. Klausīšanās un vārdu sakārtošana teikumā – Listening and ordering the words

Grūtības pakāpe: augsta

10
19. Pieklājības frāzes situācijās – Courtesy phrases in the situations

Grūtības pakāpe: augsta

9
20. Izveido dialogu – Make the dialogue

Grūtības pakāpe: augsta

12

Testi

1. Es klasē ar draugiem I

Grūtības pakāpe: vidēja

22

Materiāli skolotājiem