Mācies jaunos izteicienus! Lasi, iegaumē un atkārto!
Ja es vēlos no kāda kaut ko aizņemties, es prasu
Can I borrow ..? — Vai varu aizņemties ..?
 
8.2.jpg
  
A: Can I borrow the book, please? — Vai varu aizņemties grāmatu, lūdzu?
 
B: Of course. — Protams!
 
B: Here you are. — Lūdzu! (kaut ko kādam pasniedzot)
 
A: Thank you. — Paldies Tev!
 
B: You're welcome. — Vienmēr laipni! vai Nav par ko!
Izteicienu "Please!" mēs varam likt gan lūguma sākumā, gan beigās.
please — lūdzu
 
Please sit down. — Lūdzu apsēdies!
 
Sit down, please! — Apsēdies, lūdzu!