Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Klasē un aiz loga Atkārto 1.klases vārdus par skolu, mācību piederumiem un telpām. Lasa, klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus, kas saistās ar skolu un klasi: backpack, board, lunch box, marker, marker pen, stickers, field, yard.
2. Darbības klasē Lasa, klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus, kas saistās ar darbībām klasē: be quiet, listen to, open, close, read, say, sit down, stand up, watch, write, draw, match.
3. Pieklājības frāzes I Atkārto no 1.klases kā mēs sasveicināmies, iepazīstamies un atvadāmies. Lasa, klausās, mācās un atkārto jaunās pieklājības frāzes. Atpazīst un lieto vienkāršas ikdienas pieklājības frāzes sasveicinoties, atvadoties, pateicoties. (=VS.3.1.1.9.)
4. Pieklājības frāzes II Lasa, klausās, mācās un atkārto pieklājības frāzes. Atpazīst un lieto vienkāršas ikdienas pieklājības frāzes sasveicinoties, atvadoties, pateicoties. (=VS.3.1.1.9.) Skolēna nozīmīgākās darbības: sasveicinās un atbild uz sveicienu (piemēram, Hello! How are you? I’m fine, thank you!)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pārrakstīšana. Lietvārdi – Copying. Nouns 1. izziņas līmenis zema 4p. Pārraksta doto vārdu. Pasvītro vai pārraksta vārdus, noskaidro un/vai pārbauda to nozīmi (ar skolotāja palīdzību). (VS.3.3.1.6.)
2. Izteicieni angliski. Pieklājības frāzes – English Expresion. Greeting 1. izziņas līmenis zema 3p. Izlasa izteicienu un izvēlas tā latvisko tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus/frāzes to rakstveida formā.
3. Atpazīšana, darbības klasē – Recognizing. Actions in the classroom 1. izziņas līmenis zema 3p. Izlasa vārdu un ievelk pie attēla. Skolēna nozīmīgās darbības mācību satura apguvei: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju
4. Vārds angliski. Klasē un aiz loga – Word in English. In the classroom and outside 1. izziņas līmenis zema 3p. Izlasa vārdu angliski un izvēlas tā tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Lasīšana, tulkošana, ievilkšana. Pieklājības frāzes – Matching the expresions with their translation 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Tabulā vārdam pievelk klāt tā tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
6. Jautājumi un īsās atbildes – Questions and short answers 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izlasa jautājumu un izvēlas pareizo atbildi. Skolēna nozīmīgas darbības mācību vielas apguvē: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
7. Klausīšanās, ievilkšana. Pieklājības frāzes – Listening, Dragging the Phrases 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Noklausās vārdu un izvēlas tā rakstveida formu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
8. Ko viņi dara – What are they doing 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Aplūko attēlu un izvēlas pareizo teikumu. Klausās un/vai lasa vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, dialogus), atlasa informāciju un veido ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
9. Noraksts zem attēla. Klasē un aiz loga – Word under the picture. In the classroom and outside 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Zem attēla ieraksta vienu no dotajiem vārdiem. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
10. Paslēptie vārdi. Darbības klasē – Hidden Words. Actions 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Burtu rindā meklē zināmus vārdus. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
11. Teikumu veidošana – Formation of the sentences 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Aplūko attēlu un zem tā izveido teikumu no dotajām teikuma daļām. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: pabeidz uzdevumā dotos teikumus/tekstu veido vienkāršu aprakstu pēc parauga.
12. Jaukti burti. Klasē un aiz loga – Mixed letters. In the classroom and outside 2. izziņas līmenis augsta 9p. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
13. Klausīšanās un tulkošana. Darbības klasē – Listening and translating. Actions 3. izziņas līmenis augsta 3p. Latviskajam vārdam klausoties piemeklē tulkojumu. Klausās un/vai lasa vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, dialogus), atlasa informāciju un veido ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
14. Izlaisti burti. Darbības klasē – Omitted letters. Actions 2. izziņas līmenis augsta 9p. Vārdā ieraksta trūkstošos burtus. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
15. Burtu savienojumi. Klasē un aiz loga – Combination of letters. In the classroom and outside 3. izziņas līmenis augsta 7p. No dotajiem burtiem veido vārdus. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
16. Klausīšanās un rakstīšana. Darbības klasē – Listening and writing. Actions 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Noklausās vārdu un pārraksta dzirdēto vārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā; klausās un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
17. Klausīšanās, tulkošana. Klasē un aiz loga – Listening, translating. In the classroom and outside 3. izziņas līmenis augsta 9p. Noklausās vārdu un izvēlas tā tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā; klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
18. Klausīšanās un vārdu sakārtošana teikumā – Listening and ordering the words 2. izziņas līmenis augsta 10p. Noklausās teikumu un saliek to. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un saliek pareizā secībā dotos vārdus, lai izveidotu teikumu.
19. Pieklājības frāzes situācijās – Courtesy phrases in the situations 3. izziņas līmenis augsta 9p. Izlasa situāciju latviski un pievelk piemērotu frāzi angliski. Saziņā ar klasesbiedriem izvēlas un lieto atbilstošas frāzes angļu valodā, lai izteiktu savas domas un attieksmi. (VS.3.1.1.5.; VS.3.1.1.8.)
20. Izveido dialogu – Make the dialogue 3. izziņas līmenis augsta 12p. Izlasa situāciju latviski un izveido dialogu. Saziņā ar klasesbiedriem izvēlas un lieto atbilstošas frāzes angļu valodā, lai izteiktu savas domas un attieksmi. (VS.3.1.1.5.; VS.3.1.1.8.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārds latviski. Klasē un aiz loga – Word in Latvian. In the class and outside Citi vidēja 3p. Izlasa vārdu latviski un izvēlas tā tulkojumu angliski. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
2. Klausīšanās, vārda ievilkšana. Klasē un aiz loga – Listening, Dragging the Word Citi vidēja 3p. Noklausās vārdu un izvēlas tā rakstveida formu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
3. Paslēptie vārdi – Hidden words Citi vidēja 6p. Burtu rindā meklē zināmus vārdus. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Es klasē ar draugiem I 00:20:00 vidēja 22p. Zina pamatvārdus – lietas un darbības klasē, pieklājības frāzes; zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Es klasē ar draugiem II 00:20:00 vidēja 35p. Zina pamatvārdus – lietas un darbības klasē, pieklājības frāzes; zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu, prot salikt teikumu.
2. Es klasē ar draugiem III 00:30:00 augsta 67p. Zina pamatvārdus, pieklājības frāzes, kas saistās ar klasei un skolu; zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu vai frāzi, prot salikt vārdu, teikumu.