Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
543
Skolotāji
Skolotāji
35
Klases
Klases
30

Par izglītības iestādi

Skola realizē:

1) Vispārējās pamatizglītības programmu;
2) Vispārējās pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mūzikas programmu;
3) Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
4) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu.

Mājaslapa: http://www.rezeknes5vsk.lv/

Reģistrētie skolotāji