Rēzeknes 5. vidusskola

 

Skola realizē:

1) Vispārējās pamatizglītības programmu;
2) Vispārējās pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mūzikas programmu;
3) Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
4) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu.

Adrese: Rūpnīcas 11, Rēzekne, LV-4601, Latvija
E-pasts: 5vsk@rezekne.lv
Tālrunis: 64633413

Informācija apkopota plkst.