Teorija

Uzdevumi

1. Analizē vēstures literatūru

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Raksturo attēla vēstījumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Atbildi jautājumus par tekstu

Grūtības pakāpe: augsta

5♦
4. Analizē attēla informāciju

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Nosaki vēstures avota informāciju

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
6. Atbildi jautājumus par karikatūru

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Labo vēstures sagrozījumus tekstā

Grūtības pakāpe: augsta

5♦
8. Izvērtē gleznas vēstījumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Analizē vēstures avotu

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Nosaki mākslas tēlu simboliku

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
11. Nosaki personībai atbilstošo raksturojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Nosaki mākslas tēlu simboliku

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
13. Raksturo attēla saturu

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
14. Atbildi jautājumu par notikumiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
15. Izvērtē vēstures avotu

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
16. Saisti vizuālo un rakstīto avotu

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
17. Nosaki pareizos apgalvojumus

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
18. Atlasi faktus par personībām

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
19. Atbildi jautājumu par vēstures avota tekstu

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
20. Papildini tekstu par Atmodas procesiem

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
21. Analizē vizuālā avota informāciju

Grūtības pakāpe: augsta

2♦

Testi

1. Padomju režīma ideoloģija un stagnācija

Grūtības pakāpe: vidēja

14♦
2. Ideoloģijas un kultūras brīvības izpausmes stagnācijas laikā

Grūtības pakāpe: vidēja

15♦
3. PSRS uzsāktās reformas un to ietekmes sākums

Grūtības pakāpe: vidēja

17♦
4. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

25♦

Metodiskie materiāli