Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

17♦
1. Atlasi jēdzienus 1♦
2. Atbildi jautājumu par notikumiem 1♦
3. Izvērtē vēstures avotu 2♦
4. Nosaki pareizos apgalvojumus 3♦
5. Atlasi faktus par personībām 1♦
6. Atbildi jautājumu par vēstures avota tekstu 1♦
7. Papildini tekstu par Atmodas procesiem 6♦
8. Analizē vizuālā avota informāciju 2♦