Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15♦
1. Analizē vēstures literatūru 2♦
2. Atbildi jautājumus par tekstu 5♦
3. Atbildi jautājumus par karikatūru 1♦
4. Nosaki vēstures avota informāciju 2♦
5. Nosaki mākslas tēlu simboliku 1♦
6. Raksturo attēla saturu 1♦
7. Saisti vizuālo un rakstīto avotu 3♦