Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14♦
1. Nosaki jēdzienu nozīmi 1♦
2. Raksturo attēla vēstījumu 1♦
3. Analizē attēla informāciju 1♦
4. Labo vēstures sagrozījumus tekstā 5♦
5. Atbildi jautājumus par karikatūru 1♦
6. Izvērtē gleznas vēstījumu 2♦
7. Analizē vēstures avotu 1♦
8. Nosaki personībai atbilstošo raksturojumu 2♦