Teorija

Uzdevumi

1. Latvieši pasaulē

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Latviešu trimdas veidošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Politiskā un kultūras dzīve

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Latviešu trimda

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦

Metodiskie materiāli