Teorija

Uzdevumi

1. Atbildi jautājumu par tautas kustībām

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Izvēlies pareizos personības raksturojumus

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Atpazīsti personību un raksturo

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Izvērtē apgalvojumus un secinājumus

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
5. Izvēlies pareizās atbildes

Grūtības pakāpe: zema

1♦
6. Atšifrē saīsinājumu nozīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Raksturo procesus attēlā

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
8. Nosaki atceres un svētku dienas

Grūtības pakāpe: zema

1♦
9. Nosaki atceres un svētku dienas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Analizē vēstures avotu

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
11. Izvērtē apgalvojumus par procesiem

Grūtības pakāpe: zema

3♦
12. Vērtē notikuma nozīmi

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
13. Izvēlies pareizos apgalvojumus

Grūtības pakāpe: zema

1♦
14. Papildini tekstu

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
15. Saisti attēlu ar atbildi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
16. Nosaki pieņemtos likumus

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
17. Nosaki atjaunoto svētku dienu

Grūtības pakāpe: zema

1♦
18. Lieto pareizos jēdzienus tekstā

Grūtības pakāpe: augsta

6♦
19. Izvēlies pareizās atbildes par attēlu

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
20. Papildini attēla informāciju

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
21. Raksturo personības nozīmi

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
22. Atbildi jautājumu

Grūtības pakāpe: zema

1♦
23. Analizē vēstures avotu

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
24. Atlasi pareizos jēdzienus

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
25. Savieto skaidrojumu un organizāciju

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
26. Raksturo personības nozīmi

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
27. Sakārto hronoloģiskā secībā

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
28. Atbildi jautājumu par attēlu

Grūtības pakāpe: zema

1♦
29. Raksturo attēla informāciju

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
30. Nosaki notikuma sekas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
31. Atbildi jautājumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
32. Raksturo attēla informāciju

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
33. Savieto datumu un tā skaidrojumu

Grūtības pakāpe: augsta

4♦

Testi

1. Notikumi Atmodas gaitā

Grūtības pakāpe: vidēja

20♦
2. Personības un sabiedrība Atmodas laikā

Grūtības pakāpe: vidēja

22♦
3. Jēdzienu, saīsinājumu un formulējumu lietojums, raksturojot procesus

Grūtības pakāpe: vidēja

22♦
4. Pārskats par procesiem un tajos iesaistīto lomu

Grūtības pakāpe: vidēja

11♦
5. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

17♦

Metodiskie materiāli