Teorija

Uzdevumi

1. Atbildi jautājumus par apvērsuma priekšvēsturi

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Analizē avota tekstu par apvērsumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Analizē avota tekstu par apvērsuma pamatojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Savieto skaidrojumu ar jēdzienu, kas raksturo autoritārismu

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
5. Kritiski izvērtē propagandas tekstu

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Savieto dažādu avotu propagandas informāciju

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
7. Izvēlies skaidrojumam atbilstošo jēdzienu

Grūtības pakāpe: zema

1♦
8. Nosaki attēlā propagandas ideju

Grūtības pakāpe: zema

1♦
9. Analizē un salīdzini avotu tekstus atbildes noteikšanai

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
10. Nosaki precīzāko skaidrojumu propagandas idejai

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Izvērtē lauksaimniecības politikas sekas

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
12. Nosaki attēlā redzamā objekta saimniecisko nozīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
13. Izvērtē rūpniecības politikas sekas

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
14. Kritiski vērtē rakstīto avotu, atbildi jautājumus

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
15. Nosaki arhitektūras objekta raksturojumus

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
16. Izvēlies propagandas attēlam atbilstošo raksturojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
17. Nosaki teksta un attēla idejisko saikni

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
18. Izvēlies politiskajam režīmam atbilstošo pazīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Valsts apvērsums un tā pamatojums

Grūtības pakāpe: vidēja

11♦
2. Autoritārā režīma ideoloģija

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
3. Autoritārā režīma pārkārtojumi tautsaimniecībā

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
4. Autoritārais režīms un vara

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
5. Autoritārais režīms un kultūra

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
6. Autoritārā režīma visaptverošā ietekme

Grūtības pakāpe: vidēja

16♦

Metodiskie materiāli