Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. Izvēlies autoritārisma saimniecisko politiku raksturojošus jēdzienus 1♦
2. Analizē un salīdzini avotu tekstus atbildes noteikšanai 2♦
3. Izvērtē lauksaimniecības politikas sekas 3♦
4. Nosaki nozari, kuru pārstāv attēlotais produkts 1♦
5. Izvērtē rūpniecības politikas sekas 3♦
6. Kritiski vērtē rakstīto avotu, atbildi jautājumus 2♦