Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Izvēlies autoritārisma ideoloģiju raksturojošus jēdzienus 1♦
2. Kritiski izvērtē propagandas tekstu 1♦
3. Savieto dažādu avotu propagandas informāciju 1♦
4. Nosaki attēlā propagandas ideju 1♦
5. Nosaki precīzāko skaidrojumu propagandas idejai 1♦
6. Nosaki teksta un attēla idejisko saikni 1♦