Uzdevums:

3♦
Autoritārā režīma laikā īpaši tika atbalstīti lauksaimnieki (pievilcīgi kredīti, tika regulēts lauksaimniecības preču tirgus, cenas, u.c.), popularizēta lauku dzīve un lauksaimniecība.
"(...) zemnieki (...) nosaka zemes labklājības un zemes turības pamatus (...) arī visiem citiem Latvijas iedzīvotājiem." (A. Bērziņš, K. Ulmaņa tuvs līdzgaitnieks).
 
Nosaki un atzīmē, kur raksturotas šādas valdības politikas pozitīvās, kur - negatīvās sekas!
 
Lauksaimniecības politika un tās sekas
Seku vērtējums
 Valsts regulētā cenu politika ļāva iegādāties pārtikas preces par visai zemu cenu. 
 Valsts kredītpolitika deva iespēju iegādāties šķirnes lopus.
 
 Lauku dzīvesveida popularizēšanai īpaši tika atbalstīta Mazpulku darbība. 
 
Atsauce:
Mīti Latvijas vēsturē. Rakstu krājums. Sastādīja Kaspars Zellis. - Rīga: LU žurnāla "Latvijas Vēsture" fonds, 2006., 146 lpp.
Vēsture pamatskolai. Latvija 20.gadsimtā./ Jura Goldmaņa red. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2006., 175 lpp.

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: