Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Lietvārda gramatiskās kategorijas, deklinācijas, pareizrakstība.
3. Lietvārda gramatiskās kategorijas Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Lietvārds" (lietvārda dzimte, skaitlis, locījums).
4. Lietvārda deklinācijas Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Lietvārds" (vīriešu dzimtes lietvārdu deklinācijas).
5. Lietvārda deklinācijas Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Lietvārds" (sieviešu dzimtes lietvārdu deklinācijas).
6. Lietvārda iedalījums Materiāls paredzēts darbam klasē, apgūstot tēmu "Lietvārds" (lietvārda iedalījums: sugas vārdi, īpašvārdi)
7. Salikto nosaukumu pareizrakstība Materiāls paredzēts darbam klasē, apgūstot tēmu "Lietvārds", "Ortogrāfija" (salikto nosaukumu pareizrakstība).
8. Lietvārdu pareizrakstība Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Lietvārds" (lietvārda pareizrakstība)

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Lietvārds. Lietvārda sastāvdaļas Lietvārda jēdziens, pazīmes. Lietvārda sastāvdaļas (priedēklis, sakne, piedēklis, galotne)
2. Lietvārdu iedalījums Lietvārdu iedalījums pēc nozīmes (sugas vārdi un īpašvārdi). Lielie sākumburti saliktajos nosaukumos.
3. Lietvārdu darināšana Lietvārdu darināšana (atvasināšana ar izskaņām, galotnēm, darinot salikteņus)
4. Lietvārda dzimte Lietvārda dzimte (sieviešu dzimte, vīriešu dzimte, kopdzimte)
5. Lietvārda skaitlis Lietvārda skaitlis (vienskaitlis, daudzskaitlis; vienskaitlinieki, daudzskaitlinieki)
6. Atgriezeniskie lietvārdi Atgriezenisko lietvārdu izskaņas, nozīme, locīšana
7. Lietvārda deklinācijas Lietvārdu iedalījums deklinācijās (galotnes, dzimtes; pamatforma)
8. Lietvārdu pareizrakstību 1., 2. un 6. deklinācijas lietvārdu pareizrakstība

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietvārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Lietvārda pazīšana teikumā (sugas vārdi un īpašvārdi, dažādas skaitļa un locījumu formas)
2. Lietvārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Lietvārds teikumā (dzimte, skaitlis, locījums)
3. Lietvārds un un citas vārdšķiras 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Lietvārds un citas vārdšķiras
4. Lietvārda funkcijas teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Lietvārda funkcijas teikumā (teikuma priekšmets, apzīmētājs, papildinātājs, apstāklis)
5. Lietvārda atvasināšana ar izskaņām 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Lietvārda sastāva noteikšana
6. Lietvārda izskaņu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Lietvārda atvasināšana ar izskaņām. Lietvārda izskaņu pareizrakstība
7. Lietvārda deklinācija 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Lietvārda deklinācijas noteikšana. Lietvārds teikumā
8. Lietvārda deklinācijas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Lietvārda dzimtes, skaitļa, locījuma un deklinācijas noteikšana.
9. Lietvārda gramatiskās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Lietvārda deklinācijas, dzimtes, locīšanas īpatnību noteikšana
10. Lietvārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ 1., 4. un 6. deklinācijas lietvārdu un aizgūto lietvārdu pareizrakstība
11. Īpašvārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Īpašvārdu un sugas vārdu atšķiršana. Īpašvārdu sākumburts
12. Īpašvārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Grāmatu, gleznu, laikrakstu un žurnālu nosaukumi (lielie sākumburti, pēdiņu lietojums)
13. Salikto nosaukumu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Valstu, ģeogrāfisko nosaukumu un starptautisko organizāciju nosaukumu rakstība
14. Daudzskaitlinieki 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Daudzskaitlinieku noteikšana.
15. Vienskaitlinieki 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vienskaitlinieku noteikšana.
16. Lietvārdu atvasināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Atvasinātu un pirmatnīgu vārdu noteikšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietvārds teikumā 00:00:00 vidēja 3♦ Lietvārda pareizrakstība, locīšana. Laikrakstu un žurnālu nosaukumi
2. Īpašvārdu pareizrakstība 00:00:00 vidēja 4♦ Īpašvārdu pareizrakstība. Salikto nosaukumu pareizrakstība
3. Lietvārda gramatiskās kategorijas 00:00:00 vidēja 3♦ Lietvārda dzimte, skaitlis, deklinācija.
4. Lietvārda locīšana 00:30:00 vidēja 15♦ Lietvārda locījuma noteikšana. Lietvārda ievietošana teikumā atbilstošā locījumā. Līdzskaņu mijas noteikšana vienskaitļa un daudzskaitļa ģenitīvā.
5. Lietvārda deklinācija 00:30:00 vidēja 4♦ Lietvārda deklinācijas noteikšana. Noteiktas deklinācijas lietvārda saskatīšana teikumā.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietvārds 00:40:00 vidēja 13♦ Jēdzienu izpratne. Lietvārda skaitļa, deklinācijas, locījuma, vārda sastāva noteikšana. Lietvārda pamatforma. Daudzskaitlinieku un vienskaitlinieku noteikšana. Lietvārda iesaistīšana teikumā noteiktā locījumā.