Teorija

Sugas vārdi un īpašvārdi. Lielais sākumburts īpašvārdos un saliktos nosaukumos
Pēc nozīmes lietvārdus iedala
- sugas vārdos;
- īpašvārdos.
 
Sugas vārdi ir lietvārdi, kas nosauc katru no zināmas grupas priekšmetiem vai dzīvām būtnēm.
Piemērs:
balodis – katrs balodis uz ielas, mežā, pasta balodis
 
Īpašvārdi ir lietvārdi, kas nosauc tikai kādu noteiktu priekšmetu vai dzīvu būtni.
Piemērs:
Pasta balodis Raibainis ir ātrs un veikls.
 
Īpašvārdi rakstāmi ar lielo sākumburtu.
Cilvēku vārdi
 
Piemērs:
Anna, Pēteris
Uzvārdi
Piemērs:
Bērziņa, Kalniņš
Pseidonīmi
Piemērs:
Tāravas Anniņa (rakstnieks Andrejs Upīts),
Rainis (dzejnieks Jānis Pliekšāns)
Iesaukas
Piemērs:
Ātrais, Mazā
Dzīvnieku vārdi
Piemērs:
govs Gauja, suns Reksis
Reliģisku un mitoloģisku būtņu vārdi
Piemērs:
Dievs, Jumis, Buda
Debess ķermeņu nosaukumi
Piemērs:
Saule, Marss
Svētku un svinamās dienas
Piemērs:
Lāčplēša diena
Vietvārdi
 
Kontinenti
Piemērs:
Austrālija
Pasaules daļas
Piemērs:
Eiropa
Okeāni
Piemērs:
Klusais okeāns
Jūras
Piemērs:
Baltijas jūra
Upes
Piemērs:
Venta
Ezeri
Piemērs:
Lubānas ezers
Kalni
Piemērs:
Pireneji
Salas
Piemērs:
Moricsala
Valstis
Piemērs:
Igaunija
Pilsētas
Piemērs:
Tallina
 
 
Lietvārds gan viens pats, gan kopā ar citu vārdšķiru vārdiem spēj veidot saliktos nosaukumus, kuri ne vien rakstāmi ar lielo sākumburtu, bet arī liekami pēdiņās.
Laikrakstu un žurnālu nosaukumi
Piemērs:
“Diena”, “Kultūras Forums”, “Izglītība un Kultūra”
Grāmatu un citu mākslas darbu nosaukumi
Piemērs:
grāmata “Krēsla”, glezna “Pie baznīcas”, skulptūra “Dejotājas”
Uzņēmumu nosaukumi
Piemērs:
valsts akciju sabiedrība “Latvenergo”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lienama”
Biedrību nosaukumi
Piemērs:
dārzkopju biedrība “Tomāts”
Veikalu nosaukumi
Piemērs:
“Spice”
Partiju nosaukumi
Piemērs:
“Jaunais laiks”, “Tautas partija”
Dažādu ražojumu un izstrādājumu nosaukumi
Piemērs:
konfektes “Gotiņa”
Transporta līdzekļu marku nosaukumi
Piemērs:
automašīna “Audi”

Ir saliktie nosaukumi, kuros visi vārdi rakstāmi ar lielo burtu.
Valstu nosaukumi
Piemērs:
Latvijas Republika, Amerikas Savienotās Valstis, Apvienotie Arābu Emirāti
Augstāko valsts iestāžu nosaukumi
Piemērs:
Latvijas Republikas Saeima
Starptautisko organizāciju nosaukumi
Piemērs:
Apvienoto Nāciju Organizācija, Sarkanais Krusts
Ģeogrāfiskie nosaukumi, kuros visi vārdi ir īpašvārdi
Piemērs:
Lielā Jugla, Tālie Austrumi
Zvaigznāju nosaukumi
Piemērs:
Piena Ceļš

Ir tādi salikti nosaukumi, kas tradicionāli tiek rakstīti ar lielo burtu.
Piemērs:
Latvijas Universitāte

Ir saliktie nosaukumi, kuros ar lielo sākumburtu rakstāms tikai pirmais vārds.
Svētku un atceres dienu nosaukumi
Piemērs:
Lāčplēša diena, Jāņu diena
Ģeogrāfiskie nosaukumi, ja tajos bez īpašvārda ir arī sugas vārds
Piemērs:
Baltā jūra, Atlantijas okeāns

Vēsturisku notikumi nosaukumi
Piemērs:
Februāra revolūcija, Livonijas karš
Goda un apbalvojumu nosaukumi
Piemērs:
Viestura ordenis, Nobela prēmija

Valsts augstāko iestāžu un amatpersonu nosaukumi
Piemērs:
Valsts prezidents, Ministru kabinets
Dokumentu nosaukumi
Piemērs:
Bērnu tiesību aizsardzības likums, Meža likums

Ir saliktie nosaukumi, kuros ar lielo burtu rakstāmi divi pirmie vārdi.
Tā jādara iestāžu un organizāciju nosaukumos, kuros pirmais ir valsts vai pilsētas nosaukums.
Piemērs:
Rīgas Franču licejs
Rīgas Juglas vidusskola
Latvijas Nacionālā opera
Latvijas Nacionālais teātris
Valmieras Viestura ģimnāzija
Valmieras Drāmas teātris

Ja svētku vai atceres dienu nosaukumā ir skaitļa vārds, tad nākamais vārds aiz tā rakstāms ar lielo burtu.
Skaitļa vārdu var rakstīt divējādi:
Piemērs:
ar cipariem – 11. Novembra atceres diena;
ar vārdiem - Vienpadsmitā Novembra atceres diena.
 
Ja iestādes vai organizācijas nosaukumā ir skaitļa vārds, tad jāievēro tie paši pareizrakstības likumi, kā citos nosaukumos, tikai jāatceras par skaitļa vārdu divējādo pierakstu – ar cipariem vai vārdiem.
Piemērs:
Rīgas Otrā vidusskola
Rīgas 2. vidusskola


Atsauce:
Latviešu valoda 5. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. -333 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 114. – 119. lpp., 233. – 234. lpp.
Valodas labirinti. Latviešu valoda 6. klasei/Antra Rudzīte, Daina Štokmane. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. -222 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 61.- 62. lpp.