Teorija

Uzdevumi

1. Valodas funkcionālie stili

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Valodas emocionāli ekspresīvie stili

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Valodas funkcionālie stili saziņā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Valodas funkcionālie stili vēstulēs

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Populārzinātniskais stils

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Zinātniskais un populārzinātniskais stils

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Publicistikas stils

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Valodas stili

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Metodiskie materiāli