Teorija

Uzdevumi

1. Vienkāršs teikums

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Salikts sakārtots teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
3. Teikuma veids

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
4. Sintakse

Grūtības pakāpe: zema

8♦
5. Saikļi

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
6. Savrupinājuma veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
7. Uzruna

Grūtības pakāpe: zema

2♦
8. Iespraudumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Teikums

Grūtības pakāpe: augsta

2♦

Testi

1. Sintakse

Grūtības pakāpe: vidēja

14♦
2. Zināšanu pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

26♦

Metodiskie materiāli