Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14♦
1. Vienkāršs teikums 2♦
2. Saikļi 4♦
3. Savrupinājuma veidi 4♦
4. Iespraudumi 4♦