13.
martā
EKSĀMENS ANGĻU VALODĀ 12. KLASEI
Trenējies ŠEIT!
Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14p.
1. Vienkāršs teikums 2p.
2. Saikļi 4p.
3. Savrupinājuma veidi 4p.
4. Iespraudumi 4p.