Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

26♦
1. Savrupinājuma veidi 4♦
2. Teikums 2♦
3. Teikums 4♦
4. Teikuma veids 8♦
5. Sintakse 8♦