Teorija

Uzdevumi

1. Tiešā runa

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Semikols

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
3. Kols

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
4. Domuzīme

Grūtības pakāpe: zema

2♦
5. Defise

Grūtības pakāpe: zema

2♦
6. Vienpēdiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Interpunkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
2. Pārbaudi savas zināšanas

Grūtības pakāpe: vidēja

18♦

Metodiskie materiāli