Teorija

Uzdevumi

1. 20.gs. arhitektūras raksturīgās iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Fovisma raksturīgās iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Kubisma raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Kubisma spilgtākais pārstāvis

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Ekspresionisma raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Ekspresionisma pārstāvju apvienības

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Abstrakcionisma vispārīgs raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Abstrakcionisma paveids

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Dadaisma vispārīgs raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Sirreālisma vispārīgs raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Futūrisma,popārta raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Opārta,lendārta,hepeninga raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Opārta,lendārta,hepeninga pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
14. Funkcionālisma un postmodernisma arhitektūras pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Fovisma pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
16. Kubisma iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
17. Ekspresionisma vispārīgs raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
18. Ekspresionisma pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
19. Abstrakcionisma raksturīgās iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
20. Futūrisma,popārta vispārīgs raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Eksāmenu uzdevumi

1. 20.gs. arhitektūra

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Māksla 20. gadsimtā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. 20. gadsimta mākslas pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Testi

1. 20.gs. arhitektūras raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
2. Fovisma raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Kubisma raksturojums, raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
4. Ekspresionisma vispārīgs raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
5. Abstrakcionisma vispārīgs raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
6. Dadaisma,sirreālisma raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
7. Futūrisma,popārta raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
8. Opārta, lendārta, hepeninga raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Metodiskie materiāli