Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4♦
1. Fovisma raksturīgās iezīmes 2♦
2. Fovisma pārstāvji, viņu daiļrades raksturojums 1♦
3. Fovisma pazīmes 1♦