Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. 20.gs. arhitektūras raksturīgās iezīmes 2♦
2. 20.gs. arhitektūras raksturīgās pazīmes 1♦
3. Funkcionālisma un postmodernisma arhitektūras pazīmes 2♦