Teorija

Uzdevumi

1. Simbolisma raksturīgās iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Simbolisms, spilgtākie pārstāvji

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
3. Postimpresionisma vispārīgs raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Postimpresionisma raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Jūgendstila raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Latvija. 19.gs.otrās puses tēlniecības iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Latvija. Tēlniecība 19./20.gs.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Latvija. 19.gs. glezniecības iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Latvijas gleznotāju daiļrade 19./20.gs.

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Latviešu mākslinieku pulciņš

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. V.Purvītis

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Rīgas apbūve līdz 19.gs.vidum

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Rīga. 19.gadsimta celtnes

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
14. Latvija. Jūgendstila arhitektūras elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
15. Simbolisma pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
16. Postimpresionisma pārstāvji, viņu daiļrade

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
17. Postimpresionisma pārstāvji, viņu daiļrade

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
18. Jūgendstila pārstāvji

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
19. Jūgendstila pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
20. 19./20.gs. latviešu tēlnieks

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
21. J.Valtera daiļrade

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
22. Mākslas darba autors

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
23. 19.gs. arhitektūras stili Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
24. 19.gs. Latvijas arhitektūras stilu pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Jūgendstila iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Māksla 19./20.gs.

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Simbolisms

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Postimpresionisma raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
3. Jūgendstila raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
4. Tēlniecība Latvijā 19.gs.-20.gs. sākums

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
5. 19.gs. latviešu glezniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
6. Latvija. Arhitektūras iezīmes 19./20.gs.

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦

Metodiskie materiāli