Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Postimpresionisma vispārīgs raksturojums 2♦
2. Postimpresionisma pārstāvis 1♦
3. Postimpresionisma pārstāvji, viņu daiļrade 2♦
4. Postimpresionisma pārstāvji, viņu daiļrade 1♦
5. Postimpresionisma raksturīgās pazīmes 2♦