Teorija

Uzdevumi

1. Romantisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Romantisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Reālisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Impresionisms

Grūtības pakāpe: zema

2♦
5. Arhitektūra

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Romantisms

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Reālisma raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Reālisma pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Impresionisma raksturīgās iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
10. Impresionisms

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
11. 19.gadsimta arhitektūras pazīmes

Grūtības pakāpe: augsta

2♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Reālisms

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. 19.gadsimta māksla

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. 19.gadsimta māksla

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Romantisms

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
2. Reālisms

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
3. Impresionisms

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
4. Arhitektūra

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Metodiskie materiāli