Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. Impresionisms 2♦
2. Impresionisms 1♦
3. Impresionisma raksturīgās iezīmes 1♦
4. Impresionisms 1♦