Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Dadaisma vispārīgs raksturojums 2♦
2. Sirreālisma vispārīgs raksturojums 2♦
3. Dadaisma,sirreālisma iezīmes 1♦
4. Sirreālisma pazīmes 1♦