Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Ekspresionisma raksturojums 2♦
2. Ekspresionisma pārstāvju apvienības 2♦
3. Ekspresionisma pārstāvju daiļrade 1♦
4. Ekspresionisma vispārīgs raksturojums 1♦
5. Ekspresionisma pazīmes 1♦