Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Siluets melnfigūru un sarkanfigūru stila traukos Zina, kas ir siluets, kā tas atspoguļots melnfigūru un sarkanfigūru stila traukos.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmie silueti mākslas vēsturē 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot attēlos atpazīt pirmos siluetus mākslas vēsturē.
2. Melnfigūru un sarkanfigūru stils 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zina, kad izveidojās melnfigūru un sarkanfigūru stili, prot raksturot to pazīmes.
3. Melnfigūru stils 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot attēlos saskatīt melnfigūru stila pazīmes.
4. Melnfigūru stila raksturojums 3. izziņas līmenis augsta 6p. Prot raksturot melnfigūru stilu.
5. Melnfigūru stila raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot melnfigūru stilu, spēj saskatīt šī stila pazīmes attēlā.
6. Pirmie silueti mākslas vēsturē, melnfigūru stils 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zina, kādi bija pirmie silueti mākslas vēsturē, prot attēlos atpazīt melnfigūru stila pazīmes.
7. Sarkanfigūru stila raksturojums 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot sarkanfigūru trauku apgleznošanas stilu.
8. Sarkanfigūru stila pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot attēlos saskatīt sarkanfigūru stila pazīmes.
9. Sarkanfigūru stila raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot saskatīt sarkanfigūru stila pazīmes attēlos, spēj raksturot šo stilu.
10. Sarkanfigūru stila raksturojums, tā pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot sarkanfigūru stilu, spēj attēlā saskatīt tā pazīmes.
11. Sengrieķu trauku apgleznošanas stili 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot melnfigūru un sarkanfigūru trauku apgleznošanas stilus, spēj saskatīt to pazīmes attēlā.
12. Silueti 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot attēlos saskatīt vienojošos elementus, izslēgt atšķirīgo.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Siluets, trauku apgleznošana Senajā Grieķijā 00:21:00 vidēja 18p. Prot attēlos saskatīt siluetus vienojošos elementus, izslēgt atšķirīgo; prot attēlos atpazīt pirmos siluetus mākslas vēsturē; prot attēlos saskatīt melnfigūru stila pazīmes; prot raksturot melnfigūru stilu; prot raksturot sarkanfigūru trauku apgleznošanas stilu; prot attēlos saskatīt sarkanfigūru stila pazīmes.

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Siluets mākslā 00:23:00 vidēja 27p. Prot attēlos saskatīt silueta pazīmes; zina, kad izveidojās melnfigūru un sarkanfigūru stili, prot raksturot to pazīmes; prot raksturot melnfigūru stilu, spēj saskatīt šī stila pazīmes attēlā; zina, kādi bija pirmie silueti mākslas vēsturē, prot attēlos atpazīt melnfigūru stila pazīmes; prot saskatīt sarkanfigūru stila pazīmes attēlos, spēj raksturot šo stilu; prot raksturot melnfigūru un sarkanfigūru trauku apgleznošanas stilus, spēj saskatīt to pazīmes attēlā.