Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Grafiskais dizains Zina, kas ir grafiskais dizains, prot to raksturot.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Viens no senākajiem grafiskā dizaina piemēriem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt vienu no senākajiem grafiskā dizaina piemēriem.
2. Grafiskā dizaina raksturojums, tā izmantošana 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Prot raksturot grafisko dizainu, zina tā izmantošanas iespējas.
3. Teksta pavairošana 1. izziņas līmenis zema 3 p. Zina, kad un kas ieviesa efektīvu teksta iespiešanas tehnoloģiju.
4. Teksta iespiešanas iespējas, grafiskā dizaina pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina, kad un kā tika iespiests teksts, prot saskatīt grafiskā dizaina piemērus attēlos.
5. Grafiskā dizaina izmantošana, senākais grafiskā dizaina piemērs (ar ievilkšanu) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kur tiek izmantots grafiskais dizains, atpazīst senāko grafiskā dizaina piemēru attēlā.
6. Fakti no grafiskā dizaina vēstures 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot dažādus faktus no grafiskā dizaina vēstures.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Grafiskā dizaina izmantošana, senākais grafiskā dizaina piemērs Citi zema 2 p. Zina, kur tiek izmantots grafiskais dizains, atpazīst senāko grafiskā dizaina piemēru attēlā.
2. Viduslaikos tapusī grāmata Citi vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt viduslaikos tapušās grāmatas pazīmes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Grafiskā dizaina raksturojums 00:00:00 vidēja 11 p. Prot attēlos saskatīt vienu no senākajiem grafiskā dizaina piemēriem; prot raksturot grafisko dizianu, zina tā izmantošanas iespējas; prot attēlos saskatīt viduslaikos tapušās grāmatas pazīmes; zina, kad un kas ieviesa efektīvu teksta iespiešanas tehnoloģiju.