Grūtības pakāpe:
1. Viens no senākajiem grafiskā dizaina piemēriem 2p.
2. Grafiskā dizaina raksturojums, tā izmantošana 4p.
3. Viduslaikos tapusī grāmata 2p.
4. Teksta pavairošana 3p.