Grūtības pakāpe:
1. Viens no senākajiem grafiskā dizaina piemēriem 2 p.
2. Grafiskā dizaina raksturojums, tā izmantošana 4 p.
3. Viduslaikos tapusī grāmata 2 p.
4. Teksta pavairošana 3 p.