Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Krāsu vizuālās īpašības, krāsu perspektīva Zina, kas ir krāsu perspektīva, prot raksturot krāsu optiskās īpašības.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Silto un vēso krāsu vizuālās īpašības (ar ievilkšanu) 1. izziņas līmenis zema 3p. Prot raksturot silto un vēso krāsu vizuālās īpašības.
2. Siltās un vēsās krāsas dabā, to vizuālās īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot silto un vēso krāsu vizuālās īpašības, spēj šīs krāsas saskatīt attēlos.
3. Krāsu savstarpējā ietekme 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Zina, kuras krāsas viena otru izceļ.
4. Silto un vēso krāsu vizuālās īpašības, krāsu savstarpējā ietekme 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot raksturot silto un vēso krāsu vizuālās īpašības, zina, kā krāsas viena otru ietekmē.
5. Pelēkās krāsas vizuālās īpašības mākslas darbu reprodukcijās (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Spēj raksturot pelēkās krāsas vizuālās īpašības, māk tās saskatīt mākslas darbu reprodukcijās.
6. Vēso toņu vizuālās īpašības telpas ilūzijas radīšanā 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot vēso krāsu vizuālās īpašības, spēj saskatīt to radītos efektus attēlos.
7. Pelēkās krāsas un vēso krāsu vizuālās īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot pelēkās krāsas un vēso krāsu vizuālās īpašības, spēj saskatīt šo krāsu radītos vizuālos efektus mākslas darbu reprodukcijās.
8. Zilā, dzeltenā krāsa un ar tām kontrastējošās krāsas 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zina, kuras krāsas kontrastē ar zilo un dzelteno krāsu, spēj tās saskatīt attēlos.
9. Zaļā krāsa, ar to kontrastējošā krāsa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina, kura krāsa vizuāli izceļ zaļo krāsu, prot to saskatīt mākslas darbu reprodukcijās.
10. Krāsu savstarpējā ietekme mākslas darbā 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Zina, kuras krāsas viena otru vizuāli ietekmē, prot tās saskatīt attēlos.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Silto un vēso krāsu vizuālās īpašības Citi zema 3p. Prot raksturot silto un vēso krāsu vizuālās īpašības.
2. Pelēkās krāsas vizuālās īpašības mākslas darbu reprodukcijās Citi vidēja 3p. Spēj raksturot pelēkās krāsas vizuālās īpašības, māk tās saskatīt mākslas darbu reprodukcijās.
3. Pelēkās krāsas vizuālās īpašības Citi vidēja 2p. Prot raksturot pelēkās krāsas vizuālās īpašības.
4. Krāsu savstarpējā ietekme Citi zema 1p. Prot mākslas darbu reprodukcijā saskatīt tumšo un gaišo vai silto un vēso krāsu kontrastus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Siltās, vēsās krāsas, pelēkās krāsas, krāsu vizuālās īpašības 00:00:00 vidēja 14p. Prot raksturot silto un vēso krāsu vizuālās īpašības; prot raksturot silto un vēso krāsu vizuālās īpašības, spēj šīs krāsas saskatīt attēlos; prot raksturot silto un vēso krāsu vizuālās īpašības, zina, kā krāsas viena otru ietekmē; prot mākslas darbu reprodukcijā saskatīt tumšo un gaišo vai silto un vēso krāsu kontrastus; spēj raksturot pelēkās krāsas vizuālās īpašības, māk tās saskatīt mākslas darbu reprodukcijās.
2. Krāsu vizuālās īpašības, krāsu savstarpējā ietekme 00:00:00 vidēja 26p. Prot raksturot pelēkās krāsas vizuālās īpašības; zina, kuras krāsas viena otru izceļ; prot raksturot vēso krāsu vizuālās īpašības, spēj saskatīt to radītos efektus attēlos; prot raksturot pelēkās krāsas un vēso krāsu vizuālās īpašības, spēj saskatīt šo krāsu radītos vizuālos efektus mākslas darbu reprodukcijās; zina, kuras krāsas kontrastē ar zilo un dzelteno krāsu, spēj tās saskatīt attēlos; zina, kura krāsa vizuāli izceļ zaļo krāsu, prot to saskatīt mākslas darbu reprodukcijās; zina, kuras krāsas viena otru vizuāli ietekmē, prot tās saskatīt attēlos.