Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

26p.
1. Pelēkās krāsas vizuālās īpašības 2p.
2. Krāsu savstarpējā ietekme 6p.
3. Vēso toņu vizuālās īpašības telpas ilūzijas radīšanā 2p.
4. Pelēkās krāsas un vēso krāsu vizuālās īpašības 4p.
5. Zilā, dzeltenā krāsa un ar tām kontrastējošās krāsas 4p.
6. Zaļā krāsa, ar to kontrastējošā krāsa 2p.
7. Krāsu savstarpējā ietekme mākslas darbā 6p.