Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14p.
1. Silto un vēso krāsu vizuālās īpašības 3p.
2. Siltās un vēsās krāsas dabā, to vizuālās īpašības 4p.
3. Silto un vēso krāsu vizuālās īpašības, krāsu savstarpējā ietekme 3p.
4. Krāsu savstarpējā ietekme 1p.
5. Pelēkās krāsas vizuālās īpašības mākslas darbu reprodukcijās 3p.