Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Krāsu optiskā sajaukšanās Zina, kas ir krāsu optiska sajaukšanās, prot raksturot divizionismu un puantilismu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Krāsu savstarpēja sajaukšana 1. izziņas līmenis zema 3 p. Zina, kādas līdzās cieši trieptas divas krāsas rada noteiktas optiskas ilūzijas.
2. Simultānais kontrasts – pretkrāsas (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot attēlos saskatīt vienu no simultānā kontrasta veidiem - pretkrāsu kontrastu.
3. Simultānais kontrasts (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina, kas ir simultānais kontrasts, kādi ir tā veidi. Prot attēlos saskatīt šī kontrasta pazīmes.
4. Krāsu teorija, krāsu optiskā sajaukšanās mākslā 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Prot raksturot mākslas stilu un gleznošanas paņēmienu, kur tiek izmantoti krāsu teorijas principi, krāsu optiskā sajaukšanās.
5. Divizionisms, puantilisms 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Prot raksturot divizionismu un puantilismu.
6. Divizionisms 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt divizionisma pazīmes.
7. Puantilisms 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt puantilisma pazīmes.
8. Krāsas telpas ilūzijas, kontrastu radīšanā, divizionisms un puantilisms 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Zina, kā mākslinieks ar krāsas palīdzību var radīt telpas ilūziju, kādus paņēmienus var izmantot krāsu izcelšanai. Prot attēlos saskatīt divizionisma un puantilisma pazīmes.
9. Divizionisma, puantilisma raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot divizionismu, puantilismu, spēj saskatīt to pazīmes mākslas darba reprodukcijā.
10. Divizionisma, puantilisma raksturīgās iezīmes 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Prot raksturot divizionismu, puantilismu, saskatīt to pazīmes mākslas darbu reorpdukcijās.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Simultānais kontrasts - pretkrāsas Citi vidēja 3 p. Prot attēlos saskatīt vienu no simultānā kontrasta veidiem - pretkrāsu kontrastu.
2. Simultānais kontrasts Citi vidēja 4 p. Zina, kas ir simultānais kontrasts, kādi ir tā veidi. Prot attēlos saskatīt šī kontrasta pazīmes.
3. Krāsu īpašību izmantošana telpas ilūzijas radīšanā Citi vidēja 2 p. Prot raksturot krāsu vizuālo īpašību izmantošanas iespējas telpas ilūzijas radīšanā mākslas darbā.
4. Divizionisma principi mākslas darbā Citi vidēja 3 p. Zina, kādus principus ievēroja divizionisma pārstāvji gaismas un ēnas laukumu attēlošanā, prot tos saskatīt mākslas darba reprodukcijā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Krāsu savstarpēja sajaukšana, telpas ilūzijas radīšana, simultānais kontrasts 00:00:00 vidēja 12 p. Zina, kādas līdzās cieši trieptas divas krāsas rada noteiktas optiskas ilūzijas; prot raksturot krāsu vizuālo īpašību izmantošanas iespējas telpas ilūzijas radīšanā mākslas darbā; zina, kas ir simultānais kontrasts, kādi ir tā veidi, prot attēlos saskatīt šī kontrasta pazīmes.
2. Divizionisms, puantilisms- raksturīgās pazīmes 00:00:00 vidēja 20 p. Prot raksturot mākslas stilu un gleznošanas paņēmienu, kur tiek izmantoti krāsu teorijas principi, krāsu optiskā sajaukšanās; prot raksturot divizionismu un puantilismu; zina, kādus principus ievēroja divizionisma pārstāvji gaismas un ēnas laukumu attēlošanā, prot tos saskatīt mākslas darba reprodukcijā; prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt divizionisma, puantilisma pazīmes.