Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Krāsu optiskā sajaukšanās Zina, kas ir krāsu optiska sajaukšanās, prot raksturot divizionismu un puantilismu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Krāsu savstarpēja sajaukšana 1. izziņas līmenis zema 3p. Zina, kādas līdzās cieši trieptas divas krāsas rada noteiktas optiskas ilūzijas.
2. Simultānais kontrasts - pretkrāsas 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot attēlos saskatīt vienu no simultānā kontrasta veidiem - pretkrāsu kontrastu.
3. Simultānais kontrasts 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zina, kas ir simultānais kontrasts, kādi ir tā veidi. Prot attēlos saskatīt šī kontrasta pazīmes.
4. Krāsu teorija, krāsu optiskā sajaukšanās mākslā 3. izziņas līmenis augsta 4p. Prot raksturot mākslas stilu un gleznošanas paņēmienu, kur tiek izmantoti krāsu teorijas principi, krāsu optiskā sajaukšanās.
5. Divizionisms, puantilisms 3. izziņas līmenis augsta 6p. Prot raksturot divizionismu un puantilismu.
6. Divizionisms 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt divizionisma pazīmes.
7. Puantilisms 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot attēlos saskatīt puantilisma pazīmes.
8. Krāsas telpas ilūzijas, kontrastu radīšanā, divizionisms un puantilisms 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Zina, kā mākslinieks ar krāsas palīdzību var radīt telpas ilūziju, kādus paņēmienus var izmantot krāsu izcelšanai. Prot attēlos saskatīt divizionisma un puantilisma pazīmes.
9. Divizionisma, puantilisma raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot divizionismu, puantilismu, spēj saskatīt to pazīmes mākslas darba reprodukcijā.
10. Divizionisma, puantilisma raksturīgās iezīmes 3. izziņas līmenis augsta 6p. Prot raksturot divizionismu, puantilismu, saskatīt to pazīmes mākslas darbu reorpdukcijās.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Krāsu savstarpēja sajaukšana, telpas ilūzijas radīšana, simultānais kontrasts 00:00:00 vidēja 12p. Zina, kādas līdzās cieši trieptas divas krāsas rada noteiktas optiskas ilūzijas; prot raksturot krāsu vizuālo īpašību izmantošanas iespējas telpas ilūzijas radīšanā mākslas darbā; zina, kas ir simultānais kontrasts, kādi ir tā veidi, prot attēlos saskatīt šī kontrasta pazīmes.
2. Divizionisms, puantilisms- raksturīgās pazīmes 00:00:00 vidēja 20p. Prot raksturot mākslas stilu un gleznošanas paņēmienu, kur tiek izmantoti krāsu teorijas principi, krāsu optiskā sajaukšanās; prot raksturot divizionismu un puantilismu; zina, kādus principus ievēroja divizionisma pārstāvji gaismas un ēnas laukumu attēlošanā, prot tos saskatīt mākslas darba reprodukcijā; prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt divizionisma, puantilisma pazīmes.