Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

20p.
1. Krāsu teorija, krāsu optiskā sajaukšanās mākslā 4p.
2. Divizionisms, puantilisms 6p.
3. Divizionisma principi mākslas darbā 3p.
4. Divizionisms 3p.
5. Puantilisms 4p.