Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Gaisma, apgaismojums Zina gaismas izplatīšanās īpašības, izprot - kas ir izstarotā, atstarotā un izkliedētā gaisma, prot raksturot efektus, kādi rodas, apgaismojot priekšmetu no priekšas, no aizmugures, no sāna, prot nosaukt mākslinieku, kurš gleznoja gleznu sērijas, attēlojot apgaismojuma maiņu dažādo diennakts posmos.
2. Gaismēna Prot atšķirt priekšmeta pašēnu un krītošo ēnu, zina, kas ir gaismēnas, kā mākslā rada apjoma ilūziju.
3. Apjoms, tā attēlošana mākslā Zina, kādus paņēmienus izmanto mākslinieks, lai radītu apjoma ilūziju.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gaisma, apgaismojums, gaismēnas, apjoms 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kā izplatās gaisma, kāds efekts tiek panākts, mainot apgaismojuma izvietojumu, prot raksturot ēnas, zina, kāds princips jāievēro, attēlojot gaismēnas dabā un telpā.
2. Gaisma, apgaismojums 2. izziņas līmenis zema 4 p. Zina, kā izplatās gaisma, kādās grupās gaisma iedalās, kādā apgaismojumā labāk uztvert objekta apjomu.
3. Pretgaisma 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot noteikt - kurā no mākslas darbu reprodukcijām objekti attēloti pretgaismā.
4. Pretgaisma, tās radītie efekti 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt pretgaismas radītos efektus.
5. Izkliedētā gaisma 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Prot attēlā saskatīt izkliedētās gaismas radītos efektus.
6. Izkliedētā gaisma, tās radītie efekti 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt izkliedētās gaismas radītos efektus.
7. Izkliedētā gaisma, pretgaisma 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos noteikt izkliedētās gaismas vai pretgaismas radītos efektus.
8. Izkliedētā gaisma, pretgaisma, to raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt izkliedētās gaismas un pretgaismas pazīmes, spēj tās raksturot.
9. Gaismēnas 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot attēlos saskatīt gaismēnas.
10. Gaismēnu kontrasti 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt gaismēnu kontrastus.
11. Krītošā ēna 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot attēlos saskatīt krītošo ēnu.
12. Krītošo ēnu attēlojums mākslā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina, kas ir krītoša ēna, prot to noteikt mākslas darbu reprodukcijās.
13. Pašēna 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot attēlos saskatīt pašēnas, noteikt attēlu, kurā nav attēlotas pašēnas.
14. Pašēna, krītošā ēna 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt pašēnas, krītošās ēnas.
15. Gaismas avota atrašanās vieta 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Prot noteikt gaismas avota atrašanās vietu, analizējot objektu pašēnas un krītošās ēnas.
16. Apjoma ilūzija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot attēlos uz priekšmetu virsmas saskatīt gaismas laukumus, pašēnas un krītošās ēnas, kas kopā rada apjoma ilūziju.
17. Apjoma ilūzija mākslas darbu reprodukcijās 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos noteikt - vai mākslinieks radījis apjoma ilūziju.
18. Apjoma ilūzijas radīšanas iespējas 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Prot attēlos noteikt - vai mākslinieks radījis apjoma ilūziju, zina, kādiem paņēmieniem gleznotājs rada apjoma ilūziju.
19. Apjoma ilūzija glezniecībā 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Izprot, kādus paņēmienus izmanto gleznotājs, lai radītu apjoma ilūziju, zina, kura mākslas virziena pārstāvji ieviesa silto un vēso toņu izmantošana gaismēnu attēlošanā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mākslas virziens, kura pārstāvji attēloja apgaismojuma radītos efektus Citi vidēja 3 p. Prot nosaukt un raksturot mākslas virzienu, kura pārstāvji savos darbos akcentēja apgaismojuma radītos efektus.
2. Mākslas virziens, kura pārstāvji pētīja un attēloja gaismas radītos efektus Citi zema 1 p. Prot nosaukt mākslas virzienu, kura pārstāvji studēja gaismas radītos efektus un attēloja tos savos darbos, zina, kurš no šiem māksliniekiem gleznoja gleznu sērijas, lai parādītu gaismas maiņu dažādos diennakts laikos.
3. Krītošās ēnas atrašanās vieta mākslas darbā Citi vidēja 3 p. Prot attēlā noteikt krītošās ēnas atrašanās vietu attiecībā pret attēlotajiem objektiem.
4. Gaismu un ēnu attēlošana glezniecībā Citi vidēja 2 p. Zina, kādi toņi izmantojami, attēlojot gaismas un ēnas laukumus ainavās un gleznojot telpu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gaismēnas, apgaismojums, apjoma attēlošana 00:00:00 vidēja 14 p. Zina, kā izplatās gaisma, kāds efekts tiek panākts, mainot apgaismojuma izvietojumu, prot raksturot ēnas, zina, kāds princips jāievēro, attēlojot gaismēnas dabā un telpā; mākslas virziens, kura pārstāvji attēloja apgaismojuma radītos efektus; prot attēlos uz priekšmetu virsmas saskatīt gaismas laukumus, pašēnas un krītošās ēnas, kas kopā rada apjoma ilūziju; prot noteikt - kurā no mākslas darbu reprodukcijām objekti attēloti pretgaismā; prot attēlā saskatīt izkliedētās gaismas radītos efektus.
2. Gaisma, apgaismojums 00:00:00 vidēja 19 p. Prot nosaukt mākslas virzienu, kura pārstāvji studēja gaismas radītos efektus un attēloja tos savos darbos, zina, kurš no šiem māksliniekiem gleznoja gleznu sērijas, lai paradītu gaismas maiņu dažādos diennakts laikos; zina, kā izplatās gaisma, kādās grupās gaisma iedalās, kādā apgaismojumā labāk uztvert objekta apjomu; prot attēlos saskatīt pretgaismas radītos efektus; prot attēlos saskatīt izkliedētās gaismas radītos efektus; prot attēlos noteikt izkliedētās gaismas vai pretgaismas radītos efektus; prot attēlos saskatīt izkliedētās gaismas un pretgaismas pazīmes, spēj tās raksturot.
3. Gaismēna, pašēna, krītošā ēna 00:00:00 vidēja 28 p. Prot attēlos saskatīt gaismēnas; prot attēlos saskatīt gaismēnu kontrastus; prot attēlā noteikt krītošās ēnas atrašanās vietu attiecībā pret attēlotajiem objektiem; prot attēlos saskatīt krītošo ēnu; zina, kas ir krītoša ēna, prot to noteikt mākslas darbu reprodukcijās; prot attēlos saskatīt pašēnas, noteikt attēlu, kurā nav attēlotas pašēnas; prot attēlos saskatīt pašēnas, krītošās ēnas; prot noteikt gaismas avota atrašanās vietu, analizējot objektu pašēnas un krītošās ēnas.
4. Apjoma ilūzija glezniecībā 00:00:00 vidēja 20 p. Zina, kādi toņi izmantojami, attēlojot gaismas un ēnas laukumus ainavās un gleznojot telpu; prot attēlos uz priekšmetu virsmas saskatīt gaismas laukumus, pašēnas un krītošās ēnas, kas kopā rada apjoma ilūziju; prot attēlos noteikt - vai mākslinieks radījis apjoma ilūziju; prot attēlos noteikt - vai mākslinieks radījis apjoma ilūziju, zina, kādiem paņēmieniem gleznotājs rada apjoma ilūziju; izprot, kādus paņēmienus izmanto gleznotājs, lai radītu apjoma ilūziju, zina, kura mākslas virziena pārstāvji ieviesa silto un vēso toņu izmantošana gaismēnu attēlošanā.