Gaisma ļauj cilvēkam ieraudzīt, saskatīt priekšmetus. Gaismas stars no gaismas avota (saules, spuldzes u.c.) izplatās taisnā virzienā.
 
1.jpg
Attēlā – gaismas stars, kas iespīd Antilopes kanjonā, ASV
 
15.jpg
Attēlā – gaismas stari
 
Gaismu iedala trīs grupās – izstarotā gaisma (šo gaismu izstaro kāds konkrēts objekts, piemēram, saule), atstarotā gaisma (šo gaismu atstaro objekts, uz kura krīt gaismas stars) un izkliedētā gaisma (dabā šāda gaisma rodas pateicoties miglai vai mākoņiem, kuri aizsedz sauli un kliedē gaismas starus).
 
11.jpg
Attēlā – miglaina diena Londonā (izkliedētā gaisma)
 
72.jpg
Attēlā – "Ainava" (Kaspars Dāvids Frīdrihs, 1820-1821)
 
Apgaismojums ir bezkrāsaina gaisma. Virziens, no kurienes tiek saņemts apgaismojums, nosaka apkārtējās telpas uztveri. Ja apgaismojums apspīd objektu no sāna, tad ir viegli uztvert šī objekta apjomu, tā telpiskumu, jo vērojami gaismas un ēnas laukumi.
 
14.JPG
Attēlā – ozolu aleja, saules gaisma apspīd kokus no kreisās puses
 
Ja objekts tiek apgaismots no priekšas (pretgaismā) vai no aizmugures, tad apjomu saskatīt ir grūtāk, jo nav vērojami izteikti gaismas un ēnas kontrasti.
 
3.jpg
Attēlā – koks, apspīdēts no priekšas (pretgaismā)
 
52.jpg
Attēlā – "Sieviete saullēktā" (Kaspars Dāvids Frīdrihs, 1818)
 
Apgaismojums mainās visas dienas garumā. Pirmie šo parādību piefiksēja un savos darbos centās atspoguļot impresionisma pārstāvji (impresionisms – mākslas virziens, izveidojies 19. gadsimtā Francijā). Viņi centās savos darbos neizmantot tumšos toņus, bet studēt dabu un attēlot krāsu daudzveidību. Impresionistu darbos starpība starp gaismu un ēnu ir neliela.
 
10.jpg
Attēlā ainava, Frederiks Bazils (1841-1870)
 
Viens no spilgtākajiem impresionisma pārstāvjiem – Klods Monē (1840-1926), kurš gleznoja gleznu sērijas, attēlojot vienu un to pašu objektu vai vietu dažādās diennakts stundās, dažādos gadalaikos, fiksējot atšķirīgos apgaismojumus un to radītos efektus.
 
16.jpg
Attēlā "Siena kaudze. Rīts" (Klods Monē, 1890)
 
19.jpg
Attēlā "Siena kaudze. Miglains rīts" (Klods Monē, 1891)
 
18.jpg
Attēlā "Siena kaudze. Dienas vidus" (Klods Monē, 1890-1891)
 
7.JPG
Attēlā – "Siena kaudze. Saulriets" (Klods Monē, 1890-1891)
 
Vairāk par impresionismu uzzināsi vizuālās mākslas nodarbībās 8.klasē (impresionisms).
 
Papildinformācija
 
Atsauce:
Mākslas valodas pamati/Valdis Kavacs. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. - 91 lpp. :il.: 40.-44., 55.lpp.
Vizuālās mākslas valodas ābece/Vaiva Zirdziņa. - Rīga: Sprīdītis, 1995. - 95 lpp. :il.:42.-51.lpp.
Attēli:
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gaisma#/media/File:USA_Antelope-Canyon.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Crepuscular_rays#/media/File:Crepuscular_rays_in_ggp_2.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Fog#/media/File:Westminster_fog_-_London_-_UK.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_works_by_Caspar_David_Friedrich#/media/File:Caspar_David_Friedrich_009.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Eichen#/media/File:Eichenallee_Egglsee-02a.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Shadow#/media/File:Footpath_in_Richmond,_Surrey_-_UK.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_works_by_Caspar_David_Friedrich#/media/File:Caspar_David_Friedrich_-_Frau_vor_untergehender_Sonne.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Impressionism#/media/File:Bazille_Paysage_au_bord_du_Lez.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet#/media/File:Claude_Monet,_Grainstacks_in_the_Sunlight,_Morning_Effect,_1890,_oil_on_canvas_65_x_100_cm.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Haystacks_(Monet_series)#/media/File:Claude_Monet,_Haystacks_on_a_Foggy_Morning,_1891,_Oil_on_canvas.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Haystacks_(Monet_series)#/media/File:Claude_Monet_-_Meules,_milieu_du_jour.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Impressionism#/media/File:Claude_Monet_-_Graystaks_I.JPG