Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Eļļas glezniecības paņēmieni Prot raksturot dažādos eļļas glezniecības paņēmienus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Krāsas klāšanas paņēmieni 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot dažādos eļļas krāsas klāšanas paņēmienus.
2. Impasto gleznošanas paņēmiens 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot raksturot vienu no eļļas glezniecības paņēmieniem - impasto.
3. Impasto 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot attēlos saskatīt impasto gleznošanas paņēmiena pazīmes.
4. Dažādie eļļas glezniecības paņēmieni 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot raksturot dažādos eļļas glezniecības paņēmienus.
5. Gleznošanas paņēmieni darbā ar eļļas krāsām - raksturojums, nozīmīgākie fakti 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot dažādos eļļas glezniecības paņēmienus, spēj attēlā saskatīt impasto gleznošanas paņēmiena pazīmes.
6. Krāsas šļakstīšanas un sausās otas paņēmiens 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Prot raksturot krāsas šļakstīšanas un sausās otas paņēmienus.
7. Impasto, alla prima krāsas klāšanas paņēmieni 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot raksturot impasto un alla prima krāsas klāšanas paņēmienus, saskatīt alla prima paņēmiena pazīmes attēlos.
8. Eļļas krāsas klāšanas paņēmieni, to pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot raksturot dažādos eļļas krāsas klāšanas paņēmienus, spēj saskatīt to pazīmes attēlos.
9. Eļļas glezniecības paņēmieni, mākslinieki (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Prot attēlā saskatīt eļļas glezniecības paņēmienu pazīmes, spēj nosaukt māksliniekus, kuri savos darbos izmantoja noteiktus glezniecības paņēmienus.
10. Krāsas klāšanas paņēmienu raksturojums (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Prot raksturot eļļas krāsas klāšanas paņēmienus, prot attēlos saskatīt vienmērīgas krāsas klāšanas paņēmiena pazīmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Alla prima gleznošanas paņēmiens Citi vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt alla prima gleznošanas paņēmienu.
2. Mākslinieka darba piederumi darbā ar eļļas krāsām Citi vidēja 1 p. Prot attēlā saskatīt mākslinieka darba piederumus, kurus izmanto darbā ar eļļas krāsām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eļļas glezniecība - darba piederumi, paņēmieni 00:25:00 vidēja 19 p. Prot attēlā saskatīt mākslinieka darba piederumus, kurus izmanto darbā ar eļļas krāsām; prot raksturot dažādos eļļas krāsas klāšanas paņēmienus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eļļas glezniecības dažādie paņēmieni 00:20:00 vidēja 17 p. Prot raksturot dažādos eļļas glezniecības paņēmienus, spēj attēlā saskatīt impasto gleznošanas paņēmiena pazīmes; prot attēlos saskatīt alla prima gleznošanas paņēmienu; spēj attēlos saskatīt dažādo eļļas glezniecības paņēmienu pazīmes.