Grūtības pakāpe:
00:25:00
1. Mākslinieka darba piederumi darbā ar eļļas krāsām 1 p.
2. Krāsas klāšanas paņēmieni 3 p.
3. Impasto 3 p.
4. Dažādie eļļas glezniecības paņēmieni 6 p.
5. Krāsas šļakstīšanas un sausās otas paņēmiens 6 p.