Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Akvareļglezniecības paņēmieni Prot raksturot dažādos akvareļglezniecības paņēmienus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Krāsu efektu iegūšana 1. izziņas līmenis zema 3 p. Prot raksturot krāsu efektus, zina, kā tie tiek iegūti.
2. Pludināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot dažādos krāsas pludināšanas paņēmienus, spēj atpazīt tos attēlos.
3. Slapjais uzlikums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzdevums ar ievilkšanu. Zina, kas ir slapjais uzlikums, prot attēlos saskatīt tā pazīmes.
4. Sausais uzlikums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt sausā uzlikuma pazīmes.
5. Krāsu efekti, zīmējuma veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Uzdevums ar ievilkšanu. Prot attēlos saskatīt krāsu efektus, zīmējuma veidošanas principus.
6. Krāsas pludināšana, šļakstīšana, zīmējuma veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt dažādos akvareļglezniecības paņēmienus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Akvareļglezniecības paņēmieni un krāsu efekti Citi vidēja 2 p. Prot attēlā atpazīt akvareglezniecības paņēmienus, iegūtos krāsu efektus.
2. Pludināšana Citi vidēja 2 p. Prot raksturot dažādos akvareļkrāsas pludināšanas paņēmienus.
3. Slapjais uzlikums Citi vidēja 3 p. Zina, kas ir slapjais uzlikums, prot attēlos saskatīt tā pazīmes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Akvareļglezniecības paņēmieni 00:16:00 vidēja 12 p. Prot raksturot krāsu efektus, zina, kā tie tiek iegūti; prot raksturot dažādos akvareļkrāsas pludināšanas paņēmienus; prot raksturot dažādos krāsas pludināšanas paņēmienus, spēj atpazīt tos attēlos; prot attēlos saskatīt krāsu efektus, zīmējuma veidošanas principus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Akvareļglezniecības paņēmieni, zīmējuma veidošana, krāsu efekti 00:22:00 vidēja 18 p. Prot raksturot krāsu efektus, zina, kā tie tiek iegūti; prot raksturot dažādos akvareļkrāsas pludināšanas paņēmienus, atpazīt tos attēlos; prot attēlos saskatīt sausā un slapjā uzlikuma pazīmes; prot attēlā atpazīt akvareglezniecības paņēmienus, iegūtos krāsu efektus.