Grūtības pakāpe:
00:16:00

Visi uzdevumi:

12p.
1. Krāsu efektu iegūšana 3p.
2. Pludināšana 2p.
3. Pludināšana 4p.
4. Krāsu efekti, zīmējuma veidošana 3p.