Gleznojot ar akvareļu krāsām, mākslinieks izmanto dažādus paņēmienus.
 
Pludināšana
 
Akvareļglezniecības pamatā ir pludināšana. Šis paņēmiens rada viegluma un gaisīguma iespaidu. Pludināšanu lielākoties izmanto fona gleznošanā.
 • Vienmērīga vienas krāsas pludināšana 
  Uz samitrināta papīra vienmērīgi krāsa tiek klāta tā, lai krāsas laukumi atrastos viens otram līdzās. Šādi klājot krāsu, līnijas saplūst un rada viendabīgu krāsas pludinājumu.
 
34.jpg
Attēlā – pludināta krāsa debesu attēlošanā (Džozefs Tērners, 1828-1830)
 • Vienas krāsas pludināšana ar pārejām 
  Uz samitrināta papīra augšējās malas novelk krāsas svītru. Līdzās tiek novilkta svītra ar ūdenī samitrinātu otu, pārvelkot pāri arī pirmajai līnijai. Nākamo līniju atkal velk ar ūdenī samitrinātu otu, tādējādi noklājot visu lapu. Izmantojot šādu paņēmienu, tiek noklāta visa lapa, krāsa virzienā uz lapas apakšējo malu kļūst aizvien gaišāka.
 
18.jpg
Attēlā – debesis virzienā uz leju un kompozīcijas labo stūri kļūst gaišākas (Tomass Gērtins, 1800)
 • Dažādu krāsu pludināšana 
  Uz samitrināta papīra lapas augšējās malas novelk vienas krāsas svītru. Ar otu paņem citu krāsu un novelk līniju līdzās pirmajai krāsai, ļaujot abām krāsām saplūst.
 
33.jpg
Attēlā – debesis attēlotas, pludinot dažādas krāsas (Džozefs Tērners, 1842)
 • Ūdens iepludināšana
  Nopludina lapu ar fona krāsu, ļauj tai nedaudz nožūt, tad ar otu uz mitrās krāsas uzliek ūdens lāsumus. Veidojas gaišāki laukumi.
 
16.jpg
Attēlā – ūdens iepludināšana
 • Krāsas iepludināšana
  Nopludina lapu ar fona krāsu, ļauj tai nedaudz apžūt, tad uzpilina citu krāsu. Veidojas neregulāras formas laukums ar izteiktām malām.
 
32.jpg
Attēlā – krāsas iepludināšana
 
Zīmējuma veidošana
 
Zīmējumu veidošanā izmanto vairākas tehnikas.
 • Sausais uzlikums
  Uz sausa papīra uzklāj vienu krāsu. Kad tā nožuvusi, virsū tai klāj citas krāsas triepienus, veidojot nepieciešamo zīmējumu. Tiek saglabāta triepiena forma, tā kontūras, redzams otrais tonis, kuram cauri spīd fona tonis.
 
15.jpeg
Attēlā – kompozīcija gleznota, izmantojot sauso uzlikumu (Džozefs Tērners, 1793)
 • Slapjais uzlikums
  Samitrina papīru, ieklāj fona krāsu, kurai pa virsu klāj nepieciešamo krāsu un veido zīmējumu. Tādējādi abas krāsas saplūst, triepiena forma nav izteikta, kontūras ir izplūdušas.
 
20.jpg
Attēlā – zīmējums veidots, izmantojot slapjo uzlikumu (Augusts Makē, 1914)
 
Krāsu efekti
 • Šļakstīšana uz sausas krāsas
  Papīru noklāj ar krāsu, ļauj tai nožūt. Tad iemērc otu krāsā un izšļaksta to uz noklātā fona. Iegūst mazus krāsu aplīšus.
 
5.jpg
Attēlā – šļakstīšana uz sausas krāsas
 • Šļakstīšana uz slapjas krāsas
  Izpludina krāsu uz papīra, tad to apšļaksta ar citu krāsu. Veidojas izlūduši krāsu plankumi ar krāsainu centru.
 
9.jpg
Attēlā – šļakstīšana uz slapjas krāsas
 • Lazēšana
  Lapu noklāj ar krāsu, ļauj tai nožūt. Nožuvušai krāsai pāri klāj citas krāsas laukumus.
 
75.jpg
Attēlā – pamatkrāsu lazēšana
 
28.jpg
Attēlā – kalnu, upes gleznošanā izmantots lazēšanas paņēmiens (Džozefs Tērners, 1802)
 • Sāls izmantošana
  Papīra lapu pārklāj ar krāsu, to pludinot. Uz pludinājuma uzkaisa sāli. Kad tā nožuvusi, sāli noslauka. Veidojas gaišāki neregulāras formas laukumi.
 • Krāsas izskrāpēšana
  Uz mitras krāsas ar otas otru, smailo galu veido nepieciešamās līnijas - skrāpējumus.
Atsauce:
Meistardarbnīca. Akvarelis/Glinisa Bārnsa-Meliša. - Rīga : Zvaigzne ABC. - 128 lpp. : il.: 28.-33. .lpp.
 
Attēli:
https://en.wikipedia.org/wiki/J._M._W._Turner#/media/File:Joseph_Mallord_William_Turner_-_Shipping_-_Google_Art_Project.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Girtin#/media/File:Thomas_Girtin_'The_White_House_at_Chelsea'.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/J._M._W._Turner#/media/File:Clare_Hall,_Turner_1793.jpeg
https://de.wikipedia.org/wiki/Aquarell#/media/Datei:August_Macke_013.jpg
https://staffeleien-shop.de/artina-magazin/lavieren-lasieren-oelmalerei-aquarellmalerei/
Akvareļglezniecības paņēmienu piemēri no Ineses Rožkalnes attēlu arhīva