Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Zīmes, simbola raksturojums Zīmes un simboli ir pasaules uztveres un izpratnes liecinieki, kā arī vizuāla valoda, kas dod iespēju cilvēkiem sazināties ar tēlu palīdzību.(K.Li.1.)Simbols ir saistīts ar zīmi,taču tas ietver sevī stāstu, dziļāku simbolisko nozīmi.(K.Li.4.)Skolēnam nozīmīgākās darbības:prot raksturot zīmi,simbolu
2. Zīmju veidi Zīmes ir ceļa norādes, tās sniedz noteiktu informāciju. (K.Li.1.) Zina, ka zīmes iedalās ģeometriskās, neģeometriskās un skaitļu zīmēs, izprot piktogrāfisko zīmju pielietojumu. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: prot noteikt ģeometriskās, neģeometriskās un skaitļu zīmes.
3. Burts, cipars, logo Simbols ir saistīts ar zīmi, taču tas ietver sevī stāstu, dziļāku simbolisko nozīmi un ir saistīts arī ar grupas vai cilvēka individuālo skaidrojumu. (K.Li.4.) Zina, ka simbols ir burts, cipars, logo. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: prot raksturot burtus, ciparus, logo.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Simbolu nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Simboli ir pasaules uztveres un izpratnes liecinieki, kā arī vizuāla valoda, kas dod iespēju cilvēkiem sazināties ar tēlu palīdzību.(K.Li.1.) Prot skaidrot krāsu un dzīvo būtņu simbolisko nozīmi. Uzdevuma tips-atbilžu variantu izvēle, attēlu analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības: skaidro simbolus.
2. Latvijas valsts simboli 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Simbols ir saistīts ar zīmi, taču tas ietver sevī stāstu, dziļāku simbolisko nozīmiun ir saistīts arī ar dažādu tautu piešķirto kultūrvēsturisko nozīmi, grupas skaidrojumu.(K.Li.4.)Prot raksturot Latvijas valsts simbolus. Uzdevuma tips - attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums, atbildes varianta ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: prot raksturot Latvijas valsts simbolus.
3. Simboli, to skaidrojums 3. izziņas līmenis augsta 4p. Simbols ir saistīts ar zīmi, taču tas ietver sevī stāstu, dziļāku simbolisko nozīmi un ir saistīts arī ar dažādu tautu piešķirto kultūrvēsturisko nozīmi, grupas vai cilvēka individuālo skaidrojumu. (K.Li.4.)Prot skaidrot dažādu simbolu nozīmes. Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības: prot raksturot simbolus.
4. Zīmju veidi 1. izziņas līmenis zema 2p. Zīmju un simbolu apzināšana. Izpēta piemērus par starptautiski atzītām drošības zīmēm, to krāsām un to nozīmi. Prot attēlos saskatīt zīmju pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbilžu variantu izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: nosaka zīmju veidu pēc noteiktām pazīmēm.
5. Zīmēs attēlotie objekti 3. izziņas līmenis augsta 3p. Zīmju un simbolu apzināšana: skatās, mācās izprast zīmju un simbolu atšķirības. Prot analizēt ceļazīmes, noteikt kopīgo un atšķirīgo. Uzdevuma tips - attēlu analīze, loģikas ķēdīte, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē ceļazīmes.
6. Zīmju veidi trauku rotājumos 1. izziņas līmenis zema 2p. Zīmes un simboli ir pasaules uztveres un izpratnes liecinieki, kā arī vizuāla valoda, kas dod iespēju cilvēkiem sazināties ar tēlu palīdzību. (K.Li.1.) Prot trauku rotājumos saskatīt noteikta veida zīmes. Uzdevuma tips - attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: saskata zīmju veidu pazīmes.
7. Rakstu zīmes, simboli 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zīmes,simboli ir pasaules uztveres liecinieki(K.Li.1.)Zina,kā dēvēja dažādas senās rakstu zīmes,prot raksturot burtus,spēj nosaukt attēlā redzamā simbola nozīmi. Uzdevuma tips-atbildes varianta izvēle,attēla analīze,atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo burtu,atpazīst simbolus.
8. Burts, priekšmetu simboliskā nozīme 1. izziņas līmenis zema 2p. Zīmes un simboli ir pasaules uztveres un izpratnes liecinieki, kā arī vizuāla valoda, kas dod iespēju cilvēkiem sazināties ar tēlu palīdzību. (K.Li.1.) Prot raksturot burtu, priekšmeta simbolisko nozīmi. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums, attēla analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo burtu, priekšmeta simbolisko nozīmi.
9. Zīme, majuskuls, minuskuls, krāsu simboliskā nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zīmes un simboli ir pasaules vizuāla valoda,kas dod iespēju sazināties(K.Li.1.) Zina, kas ir majuskuls, minuskuls, prot raksturot krāsu simbolisko nozīmi, spēj noteikt zīmes veidu. Uzdevuma tips-atbilžu variantu izvēle, attēla analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo burtu, simbolus, zīmes.
10. Burts, logo 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zīmes ir burti, logo, tie sniedz noteiktu informāciju. (K.Li.1.) Prot raksturot burtu, zina, kas ir logo, spēj attēlos saskatīt tā pazīmes. Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte, attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo burtu, saskata logo pazīmes.
11. Cipari, nedzirdīgo cilvēku valoda, simbolu nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zīmes un simboli ir pasaules uztveres un izpratnes liecinieki, kā arī vizuāla valoda(K.Li.1) Prot raksturot ciparus, nedzirdīgo cilvēku valodu,simbolu nozīmi. Uzdevuma tips-patiess/nepatiess apgalvojums,attēla analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo ciparu,nedzirdīgo cilvēku valodu,simbolus.
12. Arābu cipari, neģeometriskās zīmes 1. izziņas līmenis zema 2p. Zīmju un simbolu apzināšana-izpēta piemērus par starptautiski atzītām drošības zīmēm, to krāsām un to nozīmi. Prot atpazīt arābu ciparus, neģeometriskās zīmes. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības: atpazīst arābu ciparus, neģeometriskas zīmes.
13. Arābu cipari, logo 3. izziņas līmenis augsta 4p. Zīmes ir cipari, logo, tās sniedz noteiktu informāciju. (K.Li.1.) Prot raksturot arābu ciparus, zina, kas ir logo, prot to raksturot. Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības: prot analizēt izvēles, spēj rast kopīgo un atšķirīgo.
14. Grafiska zīme, simbols 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zīmes un simboli ir vizuāla valoda, kas dod iespēju cilvēkiem sazināties ar tēlu palīdzību. (K.Li.1.) Zina, kas ir grafiska zīme, simbols, prot to saskatīt attēlos. Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: attēlu analīze, savstarpējo sakarību noteikšana.
15. Zīmes latviešu etnogrāfijā, simboli Latvijas valsts ģerbonī 3. izziņas līmenis augsta 4p. Zīmes un simboli ir pasaules uztveres un izpratnes liecinieki, kā arī vizuāla valoda, kas dod iespēju cilvēkiem sazināties ar tēlu palīdzību. (K.Li.1.) Nosaka zīmju veidus latviešu etnogrāfijas piemēŗos, raksturo Latvijas valsts ģerboņa simbolus. Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības: informācijas analīze, liekās izvēles noteikšana.
16. Simboli ikdienā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zīmes sniedz noteiktu informāciju. (K.Li.1.) Prot raksturot dažādus simbolus, kuri redzami ikdienā, spēj noteikt to kopīgās un atšķirīgās pazīmes. Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka atšķirīgo raksturojumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zīmes un simbola raksturojums Citi zema 2p. Zīmes un simboli ir pasaules uztveres un izpratnes liecinieki, kā arī vizuāla valoda, kas dod iespēju cilvēkiem sazināties ar tēlu palīdzību. (K.Li.1.) Prot raksturot zīmi un simbolu. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo zīmi, simbolu.
2. Burts Citi vidēja 2p. Zīmes un simboli ir vizuāla valoda, kas dod iespēju cilvēkiem sazināties ar tēlu palīdzību. (K.Li.1.) Prot raksturot burtu. Uzdevuma tips - atbildes varianta izvēles iespējas. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo burtu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zīmes un simboli 00:30:00 vidēja 24p. Zīmes un simboli ir pasaules uztveres un izpratnes liecinieki, kā arī vizuāla valoda, kas dod iespēju cilvēkiem sazināties ar tēlu palīdzību. (K.Li.1.) Simbols ir saistīts ar zīmi, taču tas ietver sevī stāstu, dziļāku simbolisko nozīmiun ir saistīts arī ar dažādu tautu piešķirto kultūrvēsturisko nozīmi, grupas skaidrojumu.(K.Li.4.) Zīmju un simbolu apzināšana. Izpēta piemērus par starptautiski atzītām drošības zīmēm, to krāsām un to nozīmi, skatās, mācās izprast zīmju un simbolu atšķirības. Prot raksturot zīmi un simbolu; prot skaidrot krāsu un dzīvo būtņu simbolisko nozīmi; prot raksturot Latvijas valsts simbolus; prot attēlos saskatīt zīmju pazīmes; prot analizēt ceļazīmes, noteikt kopīgo un atšķirīgo; prot trauku rotājumos saskatīt noteikta veida zīmes; prot noteikt zīmju veidus latviešu etnogrāfijas piemēros, raksturot Latvijas valsts ģerboņa simbolus. Uzdevumu tipi - patiess/nepatiess apgalvojums, atbilžu variantu izvēle, attēlu analīze, atbildes varianta ievilkšana, loģikas ķēd_

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zīmes, simboli, burti, cipari, logo 00:40:00 vidēja 27p. Zīmes un simboli ir vizuāla valoda, kas dod iespēju cilvēkiem sazināties ar tēlu palīdzību. (K.Li.1.) Zīmes, simboli ir pasaules uztveres liecinieki (K.Li.1.) Zīmes ir burti, hieroglifi, cipari, ceļa norādes un skaņu signāli, formulas un ķīmiskie apzīmējumi, zīmoli un datora ikonas, tās sniedz noteiktu informāciju. (K.Li.1.) Zīmju un simbolu apzināšana-izpēta piemērus par starptautiski atzītām drošības zīmēm, to krāsām un to nozīmi. Prot raksturot burtu; zina, kā dēvēja dažādas senās rakstu zīmes, prot raksturot burtus, spēj nosaukt attēlā redzamā simbola nozīmi; prot raksturot priekšmeta simbolisko nozīmi; zina, kas ir majuskuls, minuskuls, prot raksturot krāsu simbolisko nozīmi, spēj noteikt zīmes veidu; zina, kas ir logo, spēj attēlos saskatīt tā pazīmes; prot raksturot ciparus, nedzirdīgo cilvēku valodu; prot atpazīt arābu ciparus, neģeometriskās zīmes; zina, kas ir grafiska zīme, simbols, prot to saskatīt attēlos; prot raksturot dažādus simbolus, kuri redzami ikdienā, spēj noteik_