Zīme - grafisks attēls, kas apzīmē kādu priekšmetu vai parādību.
Zīme sniedz informāciju, tādēļ tai jābūt skaidri saprotamai, vienkāršai. Parasti zīme norāda - ko darīt vai nedarīt, kurp doties, kur kaut kas atrodas. Zīmes var saprast lielākā daļa cilvēku, neraugoties uz tautības, valodas atšķirībām. Lielākoties zīme ir vienkāršs zīmējums.
 
99.jpg
Zīme "Droša pulcēšanās vieta"
 
Zīmes ir arī alfabēta burti, hieroglifi, cipari, skaitļi, matemātiskās darbības zīmes, nošu raksta zīmes, skaņu signāli, žesti, ceļa zīmes, šifrētas raksta zīmes, formulas, ķīmiskie apzīmējumi, zīmoli (logo), datora ikonas. Tās sniedz noteiktu informāciju. Zīmju forma un lietošana balstās uz norunu, vienošanos, likumu.
 
98.png
Nošu atslēga un nots "la"
 
Nedzirdīgi un vājdzirdīgi cilvēki sazinās zīmju valodā - skaņu vietā tiek izmantoti noteikti žesti. Doma tiek pausta, izmantojot delnu, roku un ķermeņa kustības, sejas izteiksmi jeb mīmiku.
 
6 - Copy.png
Britu zīmju valoda
 
Cilvēki jau senos laikos lietoja dažādas zīmes, lai viegli, saprotamā veidā sniegtu svarīgu informāciju. Zīmes un simboli liecina par cilvēku pasaules izpratni. Ar zīmju un simbolu palīdzību cilvēki var sazināties, nodot viens otram informāciju nesarunājoties.
Simbols ir tēls, ar kura palīdzību tiek pausta kāda ideja. Dažkārt simbola dziļāko nozīmi uzreiz nevar saprast.
Simbols ir saistīts ar zīmi. Tas ietver sevī kādu stāstu, dziļāku nozīmi. Simbols saistīts ar dažādu tautu piešķirto kultūrvēsturisko nozīmi, grupas vai cilvēku personīgo skaidrojumu. Simbola skaidrojumu var paust viens cilvēks, kāda cilvēku grupa vai tauta. Simbolu nozīmi labāk palīdz izprast kultūra, reliģija un valsts, kurā šie simboli tiek lietoti.
 
Simbols var būt gan grafiska zīme, gan priekšmets, augs, dzīvnieks, krāsa, skaņdarbs vai apzīmējums noteiktam jēdzienam. Piemēram, lauva simbolizē spēku, pūce un čūska - gudrību. Svece simbolizē gaismu, krusts - pasaules kārtību. Dzeltenā krāsa simbolizē sauli, mūžību, bet zaļā krāsa - cerību, atdzimšanu, nemirstību.
 
1.jpg
Neaizmirstulītes (uzticības simbols)
 
Laika gaitā simbola nozīme var mainīties. Piemēram, 17. gadsimtā ziedu vainags simbolizēja gadskārtu svētkus, vasaras saulgriežus. Ja ziedu vainags uzlikts meitenei galvā, tad tas simbolizē tīrību, skaidrību, nevainību. Mūsdienās saglabājusies tikai daļa no vainaga simboliskās nozīmes.
 
100.jpg
Vainags - tīrības, skaidrības un nevainības simbols
 
Valsts simboli ir ģerbonis, himna un karogs. Tie simbolizē noteiktu valsti.
 
3.png
Latvijas valsts ģerbonis
 
Valsts ģerbonī attēloti vairāki simboli. Uzlecošā saule simbolizē 1918. gadā dibināto valsti attīstībā un izaugsmē. Sarkanā lauva simbolizē drošsirdību un spēku. Tā ir Kurzemes un Zemgales simbols. Sudraba grifs simbolizē gudrību un uzmanību. Šī būtne ir Vidzemes un Latgales simbols. Ozola zari simbolizē spēku. Sarkansudrabsarkanā lente ozola zaros atspoguļo Latvijas valsts karogu. Trīs zelta zvaigznes - trīs vēsturiskos novadus (Vidzeme, Latgale un Kurzeme kopā ar Zemgali).
Atsauce:
Vizuāla māksla vidusskolai. 1.daļa/Ilze Briška, Ilze Kadiķe, Daiga Kalēja-Gasparoviča, Maija Rudovska. - Rīga: RaKa, 2009. - 100 lpp.- il.: 57.-58.lpp.
https://lv.wikipedia.org/wiki/Simbols
https://enciklopedija.lv/skirklis/5092-Latvijas-valsts-%C4%A3erbonis
https://lnb.lv/sites/default/files/media/gramata-latvija/Zimes_un_simboli_4_6_klase_skolena_lapa.pdf
Attēli:
https://fnserviss.lv/product/kompozitmateriala-plaksne-drosa-pulcesanas-vieta-30x30-atstarojosa-2-kl/
https://en.wikipedia.org/wiki/Musical_note#/media/File:Treble_a.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Fingerspelling#/media/File:Bsl-sign-language-coloring-at-coloring-pages-for-kids-boys-dotcom.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Myosotis#/media/Fichier:Myosotis_victoria_dsc00894.jp
https://en.wikipedia.org/wiki/Wreath_(attire)#/media/File:%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%81_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC.jpg
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_%C4%A3erbonis#/media/Att%C4%93ls:Coat_of_arms_of_Latvia.svg