Zīmes iedala ģeometriskajās, neģeometriskajās un skaitļu zīmēs.
Neģeometriskā zīme ir jebkurš priekšmeta vai dzīvas būtnes attēls, kura nozīme atkarīga no vides, kurā šis attēls izvietots. Piemēram, pulksteņa attēls apzīmē laiku. Savukārt, ka pulksteņa attēls redzams veikala skatlogā, tad tas norāda, ka šajā veikalā var iegādāties pulksteni. Ja pulksteņa attēls izvietots darbnīcas skatlogā, tad attēls norāda, ka šajā darbnīcā remontē pulksteņus. Dakšiņas un karotes attēls norāda, ka šeit atrodas vieta, kura iespējams ieturēt pusdienas.
 
102.jpg
Neģeometriskā zīme
 
Ģeometriskās zīmes veido ģeometriskas figūras un formas. Šīs zīmes sastāv no punktiem, līnijām, bultām, ģeometriskajām figūrām (aplis, kvadrāts, trijstūris), telpiskām figūrām (lode, kubs, piramīda, konuss). Šīs zīmes ir viegli uztveramas.
 
116.jpg
Ģeometriskā zīme
 
Skaitļu zīmes ir cipari (romiešu, arābu).
 
121.jpg
Skaitļu zīme
  
Sadzīvē tiek lietotas piktogrāfiskās zīmes - ceļa zīmes, marķējums uz apģērba (norāda, kā šis apģērbs jāmazgā), zīmoli.
 
2.png
Piktogrāfiskā zīme, kas norāda, ka šis apģērbs jāmazgā ar rokām
 
Atsauce:
Vizuāla māksla vidusskolai. 1.daļa/Ilze Briška, Ilze Kadiķe, Daiga Kalēja-Gasparoviča, Maija Rudovska. - Rīga: RaKa, 2009. - 100 lpp.- il.: 58.-59.lpp.
Attēli:
https://celuaprikojums.lv/product/cela-zime-nr-608-restorans/
https://celuaprikojums.lv/product/cela-zime-nr-105-bistami-pagriezieni/
https://celuaprikojums.lv/product/cela-zime-nr-323-maksimala-atruma-ierobezojums/
https://en.wikipedia.org/wiki/Laundry_symbol#/media/File:Handw%C3%A4sche.svg